Om oss

Juristfirman Asker handlägger alla typer av juridiska ärenden. Vi vänder oss till privatpersoner såväl som företag.
Vi har möjlighet att ta uppdrag inom Sverige. Vår policy är att erbjuda våra kunder kvalificerad juridisk konsultation och rådgivning som ska kännetecknas av:


Juristfirman Asker

- Hög kompetens
- Lång och gedigen erfarenhet
- Etiskt förhållningssätt
- Integritet och sekretessVår juristbyrå är specialiserad på:
familjerätt, köp- och avtalsrätt, fastighetsrätt, värdepappersrätt, försäkrings- och bankrätt.
Juridiskt biträde vid tvistemål och brottmål. Förmedling av rättsskydd och rättshjälp.